Aktualności

09.04.2024 Wizytacja kanoniczna

W dniach 8 i 9 kwietnia parafia św. Mikołaja – Katedra przeżywała wizytację kanoniczną biskupa kaliskiego Damiana Bryla. Poprzednia wizytacja miała miejsce w 11 marca 2018 roku i przeprowadził ją biskup pomocniczy Łukasz Buzun.

Wizytacja rozpoczęła się w poniedziałek, 8 kwietnia Mszą św. w intencji chorych i starszych, podczas której udzielony został sakrament namaszczenia chorych. Po Eucharystii ks. biskup Damian Bryl spotkał się z chorymi w sali parafialnej, gdzie przygotowano słodki poczęstunek. O godz. 15.00 na Cmentarzu Miejskim odbyło się nabożeństwo za zmarłych. Następnie biskup kaliski spotkał się z przedstawicielami grup duszpasterskich i rady duszpasterskiej oraz katechetami pracującymi w szkołach znajdujących się na terenie parafii. Wieczorem odbyło się spotkanie ze studentami działającymi w Duszpasterstwie Akademickim.

30.03.2024 Liturgia Wigilii Paschalnej

Bóg nigdy nie jest przeciwko człowiekowi, a Jego przykazania są po to, aby człowiek mógł żyć dobrze i szczęśliwie - mówił biskup kaliski Damian Bryl w katedrze kaliskiej podczas Liturgii Wigilii Paschalnej.

W homilii celebrans odwołując się do czytań z liturgii Wigilii Paschalnej podkreślał, że Bogu zależy na człowieku i pragnie dla niego szczęścia. – Bóg nigdy nie odwrócił się od człowieka. To człowiek odwrócił się i odwraca od Pana Boga. Bóg nigdy nie odwraca się od człowieka, bo Bogu ciągle na człowieku zależy – powiedział bp Bryl.

29.03.2024 Liturgia Męki Pańskiej

- Stańmy dziś pod krzyżem i prośmy Pana, abyśmy nie udaremniali Bożego zamiaru poprzez własny egoizm, chciwość, zaborczość, dążenie do przyjemności, przywiązanie do rzeczy, podkreślanie tylko swoich zasług, czy niechęć do przemiany i dystans do świętości – mówił bp Łukasz Buzun podczas Liturgii Męki Pańskiej w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.

W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej podkreślił, że męka Pana Jezusa i krzyż jest świadectwem miłości Boga do człowieka, który dla zbawienia człowieka nie oszczędził nawet własnego Syna. – Krzyż jednocześnie ukazuje całą ludzką ułomność, przewrotności, zakłamanie. Męka Chrystusa uświadamia nam, jakie są konsekwencje źle wykorzystanej wolności uwikłanej w nieprawość – powiedział kaznodzieja.

28.03.2024 Msza Wieczerzy Pańskiej

 Dzisiaj w czasie Ostatniej Wieczerzy towarzyszymy Jezusowi, który ustanawia Eucharystię, Jezusowi, który obmywa uczniom nogi pokazując na czym ma polegać najważniejsze przykazanie miłości - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy Wieczerzy Pańskiej w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.

W homilii ks. dr Jarosław Powąska wskazywał, że treść Ostatniej Wieczerzy mówi o uczcie i ofierze. - Eucharystia jest ofiarą. W Eucharystii, ale już nie mocą baranka, który jest zabijany, ale mocą miłości Chrystusa zostajemy oddzieleni od świata. Ta miłość czyni nas świętymi. Świętość rodzi się z tego, gdy wierzymy w tę miłość porywającą, zawstydzającą i zadziwiającą Pana Jezusa. Jego miłość jest wyjątkowa, szlachetna i piękna – podkreślił kaznodzieja.

25.03.2024 Msza św. z okazji 32. rocznicy powołania diecezji kaliskiej

Msza św. z okazji 32. rocznicy powołania diecezji kaliskiej

 - Diecezję należy budować miłością. Jako wspólnota naszej diecezji chcemy uczyć się wrażliwości na tych, którzy przeżywają trudny czas, na ubogich, skrzywdzonych, by wyjść ku nim z pomocą - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu z okazji 32. rocznicy powołania do istnienia diecezji kaliskiej.

 W homilii celebrans odwołując się do Ewangelii z dnia podkreślał, że pragnieniem wspólnoty diecezjalnej powinno być pełnienie woli Ojca. - Wypełnianie woli Ojca oznacza podjęcie krzyża. W życiu Kościoła krzyż był, jest i będzie obecny. Gdy chcemy pełnić wolę Ojca to nie możemy uciekać od krzyża, nie możemy szukać prostych, łatwych, miłych, sympatycznych rozwiązań. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy razem modlili się o to, byśmy umieli być wierni woli Ojca, nawet jak to będzie związane z krzyżem – powiedział bp Bryl.

14.02.2024 Środa Popielcowa

Biskup kaliski Damian Bryl przewodniczył w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu Mszy św. na rozpoczęcie Wielkiego Postu. - Wielki Post jest czasem danym człowiekowi po to, aby się uświęcił i przez swoją postawę poruszył innych, że nie można tak żyć, że trzeba jednak wyjść z cienia swoich spraw i skierować się ku Bogu - mówił w homilii bp Łukasz Buzun.

02.02.2024 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Bp Bryl do osób konsekrowanych: współczesne społeczeństwo potrzebuje waszego świadectwa

- Współczesne społeczeństwo bardzo potrzebuje waszej pracy, waszego oddania, waszych dzieł, ale nade wszystko potrzebuje waszego świadectwa, waszego życia oddanego Bogu mówił biskup kaliski Damian Bryl do osób konsekrowanych w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, gdzie przewodniczył Mszy św. w Światowym Dniu Życia Konsekrowanego.

Najnowsze zdjęcia