Relikwie Błogosławionego Franciszka Stryjasa (1882-1944)

Franciszek Stryjas, syn Marcina i Antoniny z domu Włudarek, urodził się 26 stycznia 1882 r. w Popowie, w parafii Iwanowice. Został ochrzczony na drugi dzień po urodzeniu. Dzieciństwo i młodość spędził w Popowie. Do szkoły prawie nie uczęszczał. Sam uczył się pod opieką rodziców czytania i pisania. Otrzymał od nich tylko podstawowe wiadomości, ale przede wszystkim przykładne wychowanie religijne. Rodzice głęboko religijni zaszczepili w nim żywą wiarę, umiłowanie Boga, ducha patriotyzmu. Jako dorosły poślubił Józefę Kobyłkę, z którą miał siedmioro dzieci. Był bardzo szczęśliwy w tym małżeństwie. Po wczesnej śmierci żony, ożenił się po raz wtóry, z Józefą Leiman, z która nie miał dzieci. Po ślubie zamieszkali we wsi Takomyśle, w parafii Chełmce. Odtąd Franciszek Stryjas związał się na stałe z parafią Chełmce. Już we wczesnej młodości marzył, aby mógł kiedyś nauczać dzieci o Bogu. Życzenie to spełniło się w czasie okupacji niemieckiej, ale zostało okupione wysoką cena.

Gdy w 1940 r. zabrano z Chełmc księży do obozu koncentracyjnego w Dachau i zamknięto kościoły w Godzieszach i Opatówku, Franciszek Stryjas rozpoczął dzieło konspiracyjnego nauczania. Założył w wioskach Takomyśle i Chełmce stałe punkty nauczania dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii Świętej. Mieściły się one w domach prywatnych. Początkowo uczył tylko u siebie w Takomyślach, później w innych wioskach. Wieść o konspiracyjny przygotowywaniu dzieci do I Komunii św. rozeszła się o całej okolicy. Na naukę katechizmu zaczęły zgłaszać się nie tylko dzieci z wiosek należących do parafii Chełmce, ale również z parafii sąsiednich: z Godziesz, Iwanowic, Opatówka, Tłokini, Dębe i innych. W lecie 1942 r. na terenie parafii i poza jej granicami istniało już kilka punktów katechizowania: w Takomyślu, w Szałym, w Wolicy, w Józefowie, Marcjanowie i w Szczytnikach. 

W dniu 20 lipca 1944 r. Franciszek Stryjas otrzymał wezwanie do stawienia się na posterunek żandarmerii w Opatówku. Mimo ostrzeżeń przyjaciół i bliskich, którzy doradzali mu ucieczkę przed grożącym mu niebezpieczeństwem, on z pełną świadomością postanowił dobrowolnie oddać się w ręce hitlerowców. W czasie pobytu w Opatówku i następnie w kaliskim więzieniu był bity i torturowany. Na skutek licznych obrażeń ciała, ogólnego wyniszczenia, po dziesięciu dniach pobytu w więzieniu, zmarł zamordowany przez gestapo 31 lipca 1944 roku. Ciało zmarłego rodzina przywiozła do domu. Znaleziono wyraźne ślady pobicia i tortur. Pogrzeb Franciszka Stryjasa odbył się 2 sierpnia 1944 roku w Godzieszach. Wzięło w nim udział bardzo wielu ludzi. W ten sposób starano się wyrazić wdzięczność za ofiarny trud, włożony w religijne wychowanie dzieci, uwieńczony ofiarą życia. Konspiracyjna działalność Franciszka Stryjasa została potwierdzona przez grono zaprzysiężony świadków – uczniów i najbliższa rodzinę. Opinia wszystkich była jednoznaczna: Franciszek Stryjas został zamordowany za to, że uczył dzieci religii.

Po wojnie księża z parafii Chełmce czcili pamięć Franciszka Stryjasa, podkreślając jego ofiarną pracę i męczeńską śmierć poniesioną dla sprawy Bożej. Podczas siódmej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II, 13 czerwca 1999 r. w Warszawie w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej 108 polskich Męczenników – ofiar faszyzmu, ogłosił Błogosławionym – Franciszka Stryjasa, syna Diecezji Kaliskiej.

[Tekst za: www.sanktuarium-chelmce.pl]