Chrzest

Sakrament ten jest udzielany we wszystkie niedziele miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12:30, a także w soboty o uzgodnionych godzinach wieczornych.
Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Należy przedstawić akt urodzenia z USC oraz dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania).

RODZICAMI CHRZESTNYMI MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE PRAKTYKUJĄCY KATOLICY:

  • wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
  • którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie),
  • którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim).

W związku z powyższym, chrzestni przedkładają zaświadczenie proboszcza miejsca swego obecnego zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią).