Grupa Pielgrzymkowa

Całe nasze życie jest pielgrzymowaniem. Człowiek to „homo viator” - człowiek w drodze, w podróży, pielgrzym. Każdego roku z Kaliskiej Katedry wyrusza na szlak pątniczy pielgrzymka do tronu Pani Jasnogórskiej. Pragniemy w Jej ręce złożyć nasze radości, smutki, zdrowie, chorobę to wszystko, co serca czują i pragną. Maryja, jako najlepsza Matka wysłucha i wyprosi potrzebne dary.

Grupa katedralna ma kolor pomarańczowy czujemy moc i siłę tego koloru. To wspólnota pokoleniowa mająca swoje tradycje. Babcia, dziadek, mama, tata, brat, siostra to pomarańczowa rodzina.

Od 2016 r. grupę pielgrzymkową prowadzi ks. Tomasz Jakubowski.

INFORMUJEMY, że 24 września odbędzie się spotkanie POPIELGRZYMKOWE laugh
( Proszę o potwierdzenie swojej obecności do 21 września )

 

 

PIELGRZYMKA 2016


POMARAŃCZE Z KATEDRY KALISKIEJ