Grupa Pielgrzymkowa

Całe nasze życie jest pielgrzymowaniem. Człowiek to „homo viator” - człowiek w drodze, w podróży, pielgrzym.

Każdego roku z Kaliskiej Katedry wyrusza na szlak pątniczy pielgrzymka do tronu Pani Jasnogórskiej.

Pielgrzymka z katedry wyrusza zawsze w ramach Diecezjalnej i Kaliskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę od 9 do 19 sierpnia, jednocześnie podejmując trud powrotu do Kalisza pieszo.

Nasze pielgrzymowanie to marsz od Józefa do Maryi i od Maryi do Józefa. 

Pragniemy w Jej ręce złożyć nasze radości, smutki, zdrowie, chorobę to wszystko, co serca czują i pragną. Maryja, jako najlepsza Matka wysłucha i wyprosi potrzebne dary.

Grupa katedralna ma kolor pomarańczowy i jest jedną z najstarszych, wyruszających co roku z Kalisza na Jasną Górę. To wspólnota pokoleniowa mająca swoje tradycje.

 

 

PIELGRZYMKA 2016


POMARAŃCZE Z KATEDRY KALISKIEJ