Grupa Modlitwy św. Ojca Pio

„Grupy Modlitewne i Dom Ulgi w Cierpieniu: oto dwa znamienne dary, które pozostawił nam ojciec Pio. Zostały one założone, aby być w świecie jaśniejącymi pochodniami miłości” - mówił po beatyfikacji włoskiego stygmatyka Jan Paweł II. 

Jego poprzednik Pius XII w czasie II wojny światowej zaapelował do katolików o modlitwę w intencji uratowania świata. „Zakasajmy rękawy. Jako pierwsi odpowiedzmy na apel Wikariusza Chrystusowego!” - powiedział ojciec Pio. Tak zrodziły się Grupy Modlitwy.

Ich założyciel nakreślił następujący program duchowy: „Jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie”.

Grupy Modlitwy działają obecnie w 34 krajach świata, ogółem skupiają ok. pół miliona osób. Nie wymagają zapisywania się, nie mają specjalnych programów pracy, jedynie metodę przystosowaną do duchowej specyfiki danego kraju. Ich celem jest opasanie całego świata łańcuchem modlitwy oraz odnowienie życia chrześcijańskiego. Jedynym zobowiązaniem członków jest gromadzenie się, przynajmniej raz w miesiącu, na wspólnej modlitwie pod kierownictwem kapłana oraz zapraszanie do udziału w modlitwie przyjaciół i znajomych.

Genezę Grupy Modlitwy św. Ojca Pio w Kaliskiej Katedrze należy łączyć z wiosną 2006 roku, kiedy to nasza Parafia otrzymała relikwie Stygmatyka. Wręczeniu relikwiiwłoskiego Stygmatyka (wraz z dokumentem Postulatora Generalnego Braci Mniejszych Kapucynów potwierdzającym autentyczność relikwii w formie skrwawionych bandaży) towarzyszyły kazania o Świętym z San Giovanni Rotondo, które głosił – o. Krzysztof Andryszkiewicz, kapucyn z Wołczyna.

Pomysłodawcą i założycielem nowej wspólnoty – Grupy Modlitwy św. Ojca Pio w katedrze był wikariusz katedry – ks. Krzysztof Śliczny.

Obecnym opiekunem grupy jest ks. Dominik Herbeć.

Pierwsze spotkanie nowej wspólnoty miało miejsce 23 września 2007 r. Grupa wyznaczyła sobie spotkania w ostatnie środy  miesiąca: o godz. 18.30 Msza św. z homilią o Ojcu Pio i oddaniem czci relikwiom Stygmatyka i po niej spotkanie formacyjne w salce.

Nasza Grupa podejmuje wiele wyzwań modlitewnych, formacyjnych i rozwijających wiedze i wiarę:

W czasie Wielkiego Postu w latach 2008 i 2009 nasza katedralna G.M.O.P. udała się na Poznańską Cytadelę, by uczestniczyć w Misterium Męki Pańskiej.

Każdego roku nasza wspólnota o. Pio prowadzi drogę krzyżową w katedrze.

Do celebracji w katedrze nasza grupa wprowadziła Drogę Światła, nabożeństwo 14 spotkań z Jezusem Zmartwychwstałym, które trwają, aż do dzisiaj.

Corocznie nasza wspólnota pielgrzymuje do łagiewnickiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, by uczestniczyć w  Ogólnopolskich Czuwaniach z Ojcem Pio. Gośćmi spotkań byli m. in.: o. Carlo Laborde, gwardian klasztoru w S. G. R. i o. Gulielmo Alimonti, syn duchowy i świadek życia O. Pio oraz pani dr Wanda Półtawska, uzdrowiona przez o. Pio na prośbę arcybiskupa Wojtyły.  Wcześniej zwiedziliśmy Stary Kraków (m. in. Wawel, Skałkę, Kościół Mariacki). Pod oknem na ul. Franciszkańskiej zaśpiewaliśmy „Barkę” i pomodliliśmy się o beatyfikację Jana Pawła II. Byliśmy na Wawelu i odmówiliśmy modlitwę w krypcie Srebrnych Dzwonów za spoczywającego tam Prezydenta Polski śp. prof. Lecha Kaczyńskiego z małżonką i 94 ofiar w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Innym razem zwiedziliśmy opactwo benedyktynów w Tyńcu, a także odwiedziliśmypierwszy kościół Nowej Huty – „Arkę Pana”. Następnie udaliśmy się do Sanktuarium św. Krzyża w Mogile. Dotarliśmy wieczorem do Łagiewnik i zaczęliśmy od wędrówek śladami św. Faustyny Kowalskiej. Następnego roku grupa rozpoczęła wyprawę na czuwanie od modlitwy w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po drodze nawiedziliśmy Wadowice dom Jana Pawła II i Bazylikę-kościół, w którym przyjął chrzest święty. Po modlitwie poszliśmy na … papieskie kremówki !!! Na zakończenie naszego pielgrzymowania odwiedziliśmy Leśniów nazywany Sanktuarium Błogosławieństw Rodzinnych oraz Cudowny Obraz Matki Bożej na Jasnej Górze.

Po roku istnienia Grupy osoby odpowiedzialne za Grupę skierowały pismo do Ks. Biskupa Ordynariusza z prośbą o błogosławieństwo dla nowej Grupy Ojca Pio. W odpowiedzi Ks. Biskup Ordynariusz Kaliski, Stanisław Napierała pobłogosławił nowej wspólnocie katedralnej oraz jej duchowemu opiekunowi i założycielowi.

Kilka miesięcy później zostaje napisane pismo do San Giovanni Rotondo z prośbą o rejestrację Grupy Modlitwy św. Ojca Pio skupionej przy kaliskiej katedrze do Międzynarodowego Centrum Grup Modlitwy Stygmatyka. W październiku 2008 roku przedstawiciele naszej Grupy Modlitwy św. Ojca Pio udali się do grobu Świętego Stygmatyka w celu rejestracji grupy do San Giovanni Rotondo, gdzie powierzyliśmy naszą wspólnotę i parafię przy szklanym sarkofagu O. Pio z jego ciałem wystawionym (przez rok) do publicznej czci oraz otrzymaliśmy włoski Certyfikat włączenia Katedralnej Grupy Modlitwy o. Pio w poczet międzynarodowych grup Stygmatyka.

Wszyscy wzięli udział w Uroczystej Eucharystii w Kościele Matki Bożej Łaskawej w SGR, gdzie okolicznościowe kazanie wygłosił opiekun naszej Grupy - ks. Krzysztof. Następnie pielgrzymi zwiedzili celę Ojca Pio, pomodlili się pod krzyżem, przy którym otrzymał stygmaty i zobaczyli konfesjonał Świętego.

Nasza diecezja kaliska ma swoje San Giovanni Rotondo – to miasteczko Wołczyn. Tutaj posługę duszpasterską pełnią oo. Kapucyni, duchowi synowie św. o. Pio i to jest miejsce corocznych spotkań czcicieli Stygmatyka z terenów kaliskiej diecezji. Około 300 uczestników przyjeżdża ze swoimi pasterzami na Diecezjalne spotkania Czcicieli i Grup Modlitwy Ojca Pio do Wołczyna.

- W czasie bożonarodzeniowym, Grupa o. Pio spotyka się na wspólnej modlitwie i Mszy świętej z homilią i oddaniem czci relikwiom o. Pio. Po Mszy świętej spotykają się w salce, aby przeżyć wspólnotowa Wigilię.

- 8 maja każdego roku przedstawiciele naszej Grupy Modlitwy św. Ojca Pio spieszą do Księdza Biskupa Stanisława Napierały z najlepszymi życzeniami z racji imienin Pasterza. Warto podkreślić, że w mieszkaniu Ks. Biskupa znajduje się obraz św. Ojca Pio, którego nasz Pasterz jest czcicielem.

W tym czasie udało się zorganizować dwa spotkania sąsiedzkich Grup Modlitwy O. Pio: z Katedry św. Mikołaja i Sanktuarium św. Józefa. Rozpoczęło je nabożeństwo majowe z konferencją ks. Krzysztofa na temat: „Rola Maryi w życiu o. Pio”. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Andrzej Gaweł, proboszcz katedry. Oddanie czci relikwiom przez ucałowanie prowadził ks. Robert Lewandowski, wikariusz i opiekun grupy o. Pio w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Po Mszy św. spotkaliśmy się w salce przy kawie, dzieląc się doświadczeniem naszych wspólnot.

- Nasza Katedralna Grupa od początku swojego istnienia prenumeruje „Głos Ojca Pio” – ukazujący duchowość o. Pio. Jako Grupa zarejestrowana w San Giovanni Rotondo otrzymujemy również regularnie włoskie pismo o św. Pio.

- Nasz Opiekun w dniach 8-10 października 2010 roku po raz pierwszy uczestniczył w Ogólnopolskim Kongresie Odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio w Tenczynie za Krakowem. Gośćmi Kongresu byli: o. Marciano Morra z San Giovanni Rotondo, sekretarz generalny Grup Modlitwy Ojca Pio; p. Giulio Siena, odpowiedzialny za oficjalne pismo Grup Modlitwy o. Pio „La Casa Sollievo della Sofferenza”; włoski ksiądz Giovanni Antonucci odpowiedzialny za grupy modlitewne dzieci – Gniazda Modlitwy i o. Tomasz  Duszyc, członek Rady Generalnej Grup Modlitwy Ojca Pio w San Giovanni Rotondo.

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę i uczynić swoje życie oddanym Bogu na wzór św. Ojca Pio zapraszamy Cię do naszej Wspólnoty. Spotykamy się w ostatnie środy  miesiąca o godzinie 18.30 na wspólnej Eucharystii w katedrze, z homilią na temat duchowości Stygmatyka i oddaniem czci relikwiom Świętego. Po Mszy świętej kontynuujemy nasze spotkanie modlitewno – formacyjne w salce parafialnej.