Żywy Różaniec

W 1856 roku zatwierdzono reguły Żywego Różańca mające na celu pobudzenie wśród wiernych kultu Pana Jezusa i Matki Bożej.

Obowiązkiem członka Żywego Różańca jest odmawianie codziennie dziesiątki różańca prosząc o nawrócenie grzeszników.

W parafii naszej istnieje grupa Żywego Różańca składająca się z jednej róży różańcowej. Zolatorką jest pani Cecylia Niewczas, a opiekunem duchowym – ks. Tomasz Jakubowski.

Grupa, jako swój cel główny obrała modlitwę o nawrócenie grzeszników.

Spotkania formacyjne odbywają się w pierwsze środy miesiąca o godzinie 19:00.
Spotkania modlitewne mają miejsce w pierwszą sobotę miesiąca na Mszy świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Matki Bożej oraz na nabożeństwie różańcowym, bezpośrednio po Eucharystii.