Żywy Różaniec

W 1856 roku zatwierdzono reguły Żywego Różańca mające na celu pobudzenie wśród wiernych kultu Pana Jezusa i Matki Bożej.

Obowiązkiem członka Żywego Różańca jest odmawianie codziennie dziesiątki różańca prosząc o nawrócenie grzeszników.

W parafii naszej istnieje grupa Żywego Różańca składająca się z jednej róży różańcowej.

Grupa, jako swój cel główny obrała modlitwę o nawrócenie grzeszników. Modlitwa ta jest wpisana w rytm życia duchowego naszej parafii.

W każdy wtorek przed wieczorną Mszą św. odmawiany jest Różaniec święty w intencji parafii. Grupa bierze także czynnny udział w comiesięcznych modlitwach z okazji Dnia Fatimskiego. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 8.30 obecny jest przy ołtarzu nasze poczet sztandarowy. 

Spotkania formacyjne z konferencjami tematycznymi odbywają się w pierwsze środy miesiąca w łączności z wieczorną Mszą św. 
Dodatkowe spotkania modlitewne mają miejsce w pierwszą sobotę miesiąca na Mszy świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Matki Bożej oraz na nabożeństwie różańcowym, bezpośrednio po Eucharystii.