Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25 LUTEGO 2024 r.
 
1.Dzisiaj o godz. 18.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 18.00. Zapraszamy do udziału w tych wielkopostnych  nabożeństwach. 
 
2.W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W pierwszy piątek  miesiąca okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30.Przypominamy o tym zwłaszcza dzieciom z klasy IV, które odprawiają dziewięć pierwszych piątków miesiąca. O godz. 17.00 – Msza św. dla dzieci i Droga Krzyżowa. Okazja do spowiedzi dla młodzieży od godz. 18.00. O godz. 18.30 – Msza św. i nabożeństwo ku czci  Najświętszego Serca Pana Jezusa. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.00 – Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi i nabożeństwo różańcowe. 
 
3.Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę od godz. 9.00. Chorych, których jeszcze kapłani nie odwiedzają, prosimy zgłosić w     kancelarii parafialnej lub zakrystii. 
 
4.W przyszłą niedzielę rozpoczną się parafialne rekolekcje wielkopostne. Tegoroczne rekolekcje poprowadzi ks. kan. Jacek Piekielny – Proboszcz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. 
 
5.W przyszłą niedzielę rozpoczną się także Rekolekcje Akademickie, które będą trwały przez trzy kolejne niedziele. Konferencje dla studentów i całej społeczności akademickiej naszego Miasta będą na Mszy Świętej o 20:30.  
 
6.Dzisiaj w Dniu Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami po każdej Mszy św. i można złożyć dobrowolną ofiarę na pomoc polskim misjonarzom. Dziękujemy za modlitwę w intencji misjonarzy oraz za złożone ofiary. 
 
7.Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy w piątek na Mszę św. o godz. 18.30. Po Mszy  św. będzie comiesięczne spotkanie. 
 
8.Spotkanie Grupy Modlitwy św. o. Pio – w środę po Mszy św. o godz. 18.30. 
 
9.W sobotę, 2 marca, można zamówić szatkę dla dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii św.: dla dziewczynek o godz. 15.00, dla chłopców o godz. 15.15. 
 
10.Fundacja Mocni Miłością organizuje bezpłatny kurs z opieki i pielęgnacji obłożnie chorych. Wykłady i warsztaty odbywać się będą raz w tygodniu przez trzy miesiące. Rozpoczęcie kursu 4 marca w poniedziałek o godz. 18:00 w kościele na kaliskich Ogrodach. Zapisy i wszelkie informacje na stronie internetowej Fundacji albo w biurze parafialnym przy kościele św.Teresy z Kalkuty. 
 
11.Parafianom i Gościom, którzy w tym tygodniu będą świętować dzień Imienin lub Urodzin składamy Najlepsze Życzenia. Niech Bóg obdarzy Was darem Swojego Błogosławieństwa i obfitością Swoich Łask. Szczęść Boże!
 
12.Polecamy prasę katolicką. Jest dwutygodnik naszej diecezji Opiekun i tygodnik katolicki Niedziela 
 
 
 
Kalisz, 13 lutego 2024 roku
L.dz 269/2024
 
 
 
WSKAZANIA PASTERSKIE
DOTYCZĄCE PRZEPISÓW POKUTNYCH
W ZWIĄZKU Z WIELKIM POSTEM 2024 r.
 
„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK). 
Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Diecezji Kaliskiej przestrzegano następujących zasad:
I.  PRZEPISY POSTNE
A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły
1) Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
we wszystkie piątki całego roku,
w Środę Popielcową.
Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie 
z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość. 
 
Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
w Środę Popielcową,
w Wielki Piątek.
Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki 
w ciągu dnia.
 
Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.
Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.
 
4. Dla słusznej przyczyny proboszcz/administrator może udzielić w pojedynczym przypadku 
– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
Środy Popielcowej,
Wielkiego Piątku.
 
Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy 
w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia. 
 
Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Diecezji Kaliskiej mogą korzystać wierni Diecezji Kaliskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Diecezji Kaliskiej. 
 
Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.  
 
Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Diecezjalnej.
Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie. 
 
B. Powstrzymywanie się od zabaw
Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.
 
CZAS KOMUNII ŚWIĘTEJ WIELKANOCNEJ
Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 
14 lutego 2024 r. do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tj. do dnia 
30 maja 2024 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.
Zachęcam gorąco Diecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii Świętej.
 
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA
Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski 
o potrzebujących. Jedną z jej form jest jałmużna. Ofiary na jałmużnę składane do puszek wystawionych w Wielkim Poście, przekazywane będą przez Caritas Diecezji Kaliskiej potrzebującym.
Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.
 
 
 
+Damian Bryl
Biskup Kaliski
 
        ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii