Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Modlitwa rzymska

O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję (wypowiadamy intencje naszych serc).

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona,  jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.  

Wezwanie błagalne

O Maryjo usłysz błagania nasze!

- Za chorych, abyś ich uzdrowiła - błagamy Cię Matko Nieustającej Pomocy
- Za strapionych, abyś ich pocieszyła,
- Za płaczących, abyś im łzy otarła,
- Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
- Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomogła,
- Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
- Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
- Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała,
- Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
- Za zmarłych NN, abyś im orędowniczką w Niebie była,
- O wysłuchanie wszystkich próśb naszych,

Wspólne prośby (oraz te napisane na karteczkach)

O Maryjo, — Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami i potrzebami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań; przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: 

- Wielka Matko Boża - pomagaj nam nieustannie!
- Matko nasza najlepsza,
- Pośredniczko nasza u Boga,
- Szafarko łask wszelkich,
- Matko świętej wytrwałości,
- Tronie miłosierdzia Bożego,
- Wszechmocy błagająca,
- Poręko naszego zbawienia,
- Pogromczyni mocy piekielnych,
- Kotwico naszej nadziei,
- Umocnienie słabych,
- Ucieczko uciśnionych,
- Żywicielko głodnych,
- Opatrzności ubogich,
- Cudowna lekarko w chorobach,
- Ratunku ginących grzeszników,
- Nadziejo zrozpaczonych,
- Patronko misji świętych,
- Wychowawczyni powołań kapłańskich,
- Mistrzyni życia duchowego,
- Strażniczko czystości,
- Opiekunko rodzin,
- Czuła Matko sierot,
- Zbawienie umierających,
- Pani naszych losów,
- Przewodniczko pewna do nieba,

Wezwanie: Tyś naszą ucieczką o Pani!
Odpowiedź: Pomocą w uciskach i smutku!

Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową, dozwól prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wezwanie dziękczynne

O Mario, przyjm dziękczynienia nasze!

Za uzdrowionych z choroby – dziękujemy Ci Matko Nieustającej Pomocy!
Za pocieszonych w strapieniu,
Za ocalałych z rozpaczy,
Za podtrzymanych w zwątpieniu,
Za wyzwolonych z mocy grzechu,
Za wysłuchanych w błaganiu,
Za litość nam okazaną,
Za miłość Twą macierzyńską,
Za dobroć Twą niezrównaną,
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

Módlmy się:
Niepokalana Dziewico, któraś raczyła swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudzić naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, / otaczaj nas Swoją dobrocią, wspieraj Kościół Święty, zachowaj i pomnażaj wiarę wśród narodów katolickich. / Obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach. Dodawaj siły pracującym, odwagi cierpiącym i otwórz niebo dla umierających. / Bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. / Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa przekazana dzieciom w Fatimie przez Matkę Bożą

Akt wynagrodzenia odmawiany po każdym dziesiątku różańca:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

W SŁONECZNEJ ŚWIATŁOŚCI

1. W słonecznej światłości Najświętsza Panna,
Na ziemię zstępuje, jak zorza ranna.

Ref. Ave, ave, ave Maria.
Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja.

2. Na liściach dębowych stanęła Pani, A dzieci na klęczkach modlą się do Niej.
3. O Matko dlaczego Twe jasne oczy, Cierpienie i smutek boleśnie mroczy?
4. Me serce Matczyne przepełnia smutek, Bo dusze mych dzieci grzechem zatrute.
5. O, zlituj się Matko i pokaż drogę, Co z ziemi prowadzi prosto do Boga.
6. Grzesznicy niech padną w pokorze, skrusze, W pokucie i we łzach obmyją duszę.
7. A po cóż w dębowych liściach Ty stoisz, Czy pragniesz orędzie dać dzieciom swoim?
8. Przeze mnie chce Bóg wam dać byt spokojny, I zgasić już krwawe pożogi wojny.
9. O Matko, przez Serce Twe i różaniec, Niech Boża brzmi chwała po ziemi kraniec.