Małżeństwo

Zamierzając zawrzeć związek małżeński należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem do kancelarii parafialnej, aby spisać protokół przedślubny.

Narzeczeni przynoszą ze sobą odpowiednie dokumenty, mianowicie:

  • dowód osobisty,
  • metryka chrztu nie starsza niż 3 miesiące, wydana w celu zawarcia małżeństwa,
  • zaświadczenie o bierzmowaniu,
  • świadectwa ukończenia katechizacji,
  • zaświadczenia o ukończonych katechezach przedmałżeńskich,
  • 3 dokumenty z USC, jeżeli ślub zawarty w Kościele wywierał będzie skutki cywilnoprawne (małżeństwo konkordatowe),
  • zaświadczenie z poradni rodzinnej.