Namaszczenie Chorych

Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu (nie jest zarezerwowany dla umierających!). Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, świece...).

Zachęcamy domowników, obecnych w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą. (Wychodzimy z pokoju chorego tylko na czas spowiedzi!) W wypadku dłuższej choroby, czy też z racji podeszłego wieku, można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii (np. w pierwsze piątki miesiąca).

W naszej katedrze chorzy, osoby starsze oraz cierpiący na duszy i ciele mogę przyjąć namaszczenie świętym olejem podczas liturgii w dzień św. Walentego (drugi patron naszej parafii) – 14 lutegona wszystkich Mszach świętych (6:30, 7:00, 8:30, 10:00 i 18:30).