Akcja Katolicka

W roku 1993 powstała grupa inicjatywna, przewodniczącym grupy został p. Adam Gościniarek. W roku 2000 powstaje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Prezesem zostaje p. Adam Gościniarek, wice prezesem p. Józef Machlański, skarbnikiem p. Alicja Naskręcka, odpowiedzialnym jest Ks. Prałat Adam Modliński.

Obecnie AK przy naszej parafii liczy 14 osób. Członkowie grupy biorą czynny udział w życiu parafii, są lektorami, uczestniczą w adoracji Najświętszego Sakramentu, czynnie uczestniczą w Drodze Krzyżowej (prowadzą rozważania jeden dzień w tygodniu w okresie Wielkiego Postu).

Akcja Katolicka prowadzi też działalność charytatywną, były organizowane kursy j. włoskiego i j. angielskiego. Z powodu wyjazdu za granicę lektorów kursy zostały zawieszone.

Od 14 lat nasz oddział AK organizuje trzy pielgrzymki autokarowe w ciągu roku. Członkowie AK uczestniczą też w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. Grupa spotyka się 7-8 razy w ciągu roku na zebraniach, które są poprzedzone Eucharystią. W okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy AK organizuje spotkanie pielgrzymów autokarowych. Grupa jest bardzo zintegrowana. Członkowie AK uczestniczą ze sztandarem we wszystkich ważnych uroczystościach religijnych parafii poza nią na procesji od Wojciecha do Józefa.

Poprzez pielgrzymki wielu parafian i nie tylko miało możność poznać wiele ciekawych miejsc Kultu Maryjnego i piękne zakątki naszej Ojczyzny.

Asystent kościelny ks. Prałat Adam Modliński.

+++