Proboszcz Parafii Katedralnej św. Mikołaja w Kaliszu

 Ksiądz Prałat Adam Modliński

 Prepozyt Kapituły Katedralnej w Kaliszu, Dziekan, diecezjalny duszpasterz kobiet.
Urodzony 01.06.1963 r., wyświęcony: 22.05.1988 r., miejsce święceń: Częstochowa,
w parafii od 01.07.2013 r., imieniny: 24.12
Motto: „Oto idę, aby pełnić wolę Twoją Panie
tel. 603 940 782    e-mail: moad1@poczta.onet.pl

 

WikariuszeKs. mgr Dominik Herbeć

Ks. mgr lic. Sebastian Kąkol

 

 

Diankon 

 

Dk. Piotr Perskawiec

 

RezydentKs. kan. dr Jarosław Powąska

 

A TAKŻE

Na terenie naszej parafii mieszka

Ksiądz Biskup Łukasz Buzun

Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej


 

Ksiądz Biskup Stanisław Napierała

Biskup Kaliski Senior

oraz

Ks. Prałat Andrzej Gaweł - proboszcz senior naszej parafii