Aktualności

09.04.2024 Wizytacja kanoniczna

W dniach 8 i 9 kwietnia parafia św. Mikołaja – Katedra przeżywała wizytację kanoniczną biskupa kaliskiego Damiana Bryla. Poprzednia wizytacja miała miejsce w 11 marca 2018 roku i przeprowadził ją biskup pomocniczy Łukasz Buzun.

Wizytacja rozpoczęła się w poniedziałek, 8 kwietnia Mszą św. w intencji chorych i starszych, podczas której udzielony został sakrament namaszczenia chorych. Po Eucharystii ks. biskup Damian Bryl spotkał się z chorymi w sali parafialnej, gdzie przygotowano słodki poczęstunek. O godz. 15.00 na Cmentarzu Miejskim odbyło się nabożeństwo za zmarłych. Następnie biskup kaliski spotkał się z przedstawicielami grup duszpasterskich i rady duszpasterskiej oraz katechetami pracującymi w szkołach znajdujących się na terenie parafii. Wieczorem odbyło się spotkanie ze studentami działającymi w Duszpasterstwie Akademickim.

We wtorek, 9 kwietnia, ks. biskup nawiedził Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego, gdzie spotkał się z ojcami jezuitami. Było też spotkanie z dyrektorami szkół znajdujących się na terenie parafii. Po południu biskup kaliski udał się z wizytą do Parafialnej Świetlicy Środowiskowej „Anielska Ostoja”, gdzie spotkał się z dziećmi, rodzicami i wychowawcami.

Wizytację zakończyła Msza św., którą celebrowali: ks. biskup Damian Bryl, ks. prałat Adam Modliński, proboszcz katedry, ks. kanonik Jarosław Powąska, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu i rezydent w parafii oraz ks. Dominik Herbeć, wikariusz parafii.

Podczas Mszy św. proboszcz przedstawił sprawozdanie wizytacyjne. - Kościół parafialny pw. św. Mikołaja został ufundowany przez księcia Bolesława Pobożnego i jego żonę bł. Jolantę. Był budowany w latach 1253-1257. Parafia została erygowana w 1303 r. przez abp gnieźnieńskiego Jakuba Świnkę. W 1358 r. król Kazimierz Wielki sprowadził zakon Kanoników Regularnych Laterańskich i do 1810 r. kościół znajdował się pod ich opieką. Po pożarach na początku XVII w. kościół został odbudowany, przyozdobiony elementami barokowymi przez znanego włoskiego architekta Albina Fontane. Jednym z najcenniejszych zabytków kościoła był obraz Rubensa „Zdjęcie Chrystusa z krzyża” ufundowany w 1621 r. i umieszczony w głównym ołtarzu. W nocy z 13 na 14 grudnia 1973 r. obraz najprawdopodobniej został skradziony, a dla zatarcia śladów ołtarz podpalono. Obecnie w ołtarzu głównym znajduje się wierna kopia zabytkowego obrazu Rubensa. W 1669 r. podczas remontu z dawnej zakrystii została wydzielona Kaplica Matki Bożej Pocieszenia, którą w latach 1909-1912 ozdobił polichromią o tematyce patriotycznej, historycznej i religijnej sławny krakowski artysta malarz Włodzimierz Tetmajer. 25 marca 1992 r. Jan Paweł II powołał do istnienia diecezję kaliską, a kościół św. Mikołaja podniósł do godności katedry – mówił ks. prałat Adam Modliński. Zaznaczył, że na przestrzeni wieków świątynia parafialna była świadkiem wielu wydarzeń historycznych. - Tutaj modlił się król Kazimierz Wielki i król Władysław Jagiełło, a w 1357 r. odbył się Synod Biskupów. W tym kościele w 1838 r. został ochrzczony Adam Asnyk, a Maria Konopnicka w 1862 r. zawarła sakramentalne małżeństwo. W czerwcu 1953 r. naszą świątynię odwiedził Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, który przewodniczył uroczystości jubileuszowej 700-lecia fundacji tego kościoła. Najznakomitszym gościem był św. Jan Paweł II, który 4 czerwca 1997 r. modlił się w katedrze kaliskiej – przypomniał ks. proboszcz. Wymienił działające w parafii grupy duszpasterskie i modlitewne, takie jak: Wspólnota Żywego Różańca, Grupa Modlitwy św. o. Pio, Akcja Katolicka, Parafialny Zespół Caritas oraz Grupa Pielgrzymkowa. Dodał, że w budynku na ul. 3 Maja spotyka się Duszpasterstwo Akademickie oraz Grupa „Spotkajmy się z uśmiechem”, a od 2016 r. we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 i przy finansowym wsparciu Miasta Kalisza działa Parafialna Świetlica Środowiskowa z elementami socjoterapii dla dzieci. Ks. proboszcz poinformował o remontach, które dzięki ofiarności parafian i przy pomocy ludzi dobrej woli oraz dzięki uzyskanym dotacjom ze środków publicznych udało się zrealizować w kościele, domu parafialnym i plebani oraz na cmentarzu parafialnym. - Ekscelencjo w Twojej obecności pragnę podziękować wszystkim drogim mi parafianom za modlitwę, ofiarność, zrozumienie i każdy gest życzliwości, za ich świadectwo wiary oraz miłości do Boga i Chrystusowego Kościoła. Dziękuję również wiernym z innych parafii naszego miasta oraz spoza Kalisza, którzy gromadzą się w naszym kościele na Mszach św. i nabożeństwach. Dziękuję za wszelkie dobro, które czynią dla naszej parafii – powiedział ks. Modliński. Wypowiedział też słowa wdzięczności wobec kapłanów: proboszcza seniora ks. prałata Andrzeja Gawła, księży wikariuszy i rezydenta, ojców jezuitów, sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej posługujących w parafii, katechetów, grup duszpasterskich i modlitewnych, dyrektorów szkół znajdujących się na terenie parafii, organisty, służby liturgicznej i innych osób zaangażowanych w życie parafii.

W homilii biskup kaliski wskazał na pięć słów, które są ważne dla parafii. Pierwsze słowo to Jezus, który zawsze powinien być w centrum. - Dzisiaj wielkim zadaniem dla Kościoła, także waszej parafii jest przekazanie wiary młodemu pokoleniu. Widzimy, że wielu młodych wchodzących w dorosłe życie dystansuje się od Pana Boga i Kościoła i dlatego trzeba szukać sposobów jak tym młodym pokazać piękno i wartość wiary w Boga. Ważne jest działanie duszpasterzy, ważne jest nauczanie religii w szkole, ale ważna jest także postawa rodziców i dziadków. Ważne jest wasze świadectwo, szczególnie świadectwo spójności życia, czyli zgody wyznawanej wiary z codziennością – mówił celebrans.

Jako drugie słowo wymienił spotkanie. – Spotkanie z Panem Jezusem może dokonać się tylko wtedy, gdy także z naszej strony będzie otwartość i gotowość, żeby się spotkać. Zadbajmy proszę, żeby ta katedra była miejscem pięknej modlitwy i głębokich, poruszających, ważnych, kształtujących nasze życie spotkań. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy włączają się w grupy modlitewne, formacyjne, dzięki którym można pogłębiać swoją formację chrześcijańską. Bardzo dziękuję i proszę, dbajmy o to dalej, żeby być bliżej Jezusa, żeby nasze spotkania z Nim były coraz głębsze i coraz mocniej kształtowały nasze życie – zaznaczył kaznodzieja.

Trzecie słowo to troska. - Gdy podejmujemy szczerze życie z Jezusem, gdy jesteśmy blisko, gdy się modlimy, to wtedy nasze serce się otwiera, stajemy się bardziej wrażliwi, wychodzący. Dbajmy proszę o tego otwartego ducha wobec każdego, kto jest w naszej wspólnocie. Dbajmy o takiego ducha wrażliwości, pomocy, wsparcia, szczególnie wobec tych, którym jest trudno – zachęcał pasterz diecezji kaliskiej.

Czwarte słowo to misja. - Ważna jest troska o te osoby, które są w kościele, które przychodzą, które się modlą, żeby je wspierać, umacniać, żeby mogły dojrzewać, ale jednocześnie bardzo ważna jest troska o tych, których nie ma, którzy się odwrócili, zobojętnieli. Bardzo chciałbym prosić, żebyśmy razem szukali sposobów, jak podprowadzić ich do Pana Jezusa – wskazał ks. biskup.

Jako piąte słowo wymienił dziedzictwo. - Wasza parafia jest wiekowa. To jest piękne dziedzictwo. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie i troskę o to dziedzictwo. Proszę przyjąć mój wyraz szacunku. Cieszymy się waszą parafialną wspólnotą. Panu Bogu dziękujemy za to wszystko, co działo się i dzieje, ale też prosimy Go o jego łaskę, błogosławieństwo na to, co przed nami – powiedział bp Bryl.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa przedstawiciele parafii podziękowali ks. biskupowi za piękny czas wspólnej modlitwy i spotkań.

tekst:Ewa Kotowska-Rasiak

zdjęcia:Paulina Rudowicz, ks.Dominik Herbeć, ks.Sebastian Kąkol

Galeria