Aktualności

02.02.2024 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Bp Bryl do osób konsekrowanych: współczesne społeczeństwo potrzebuje waszego świadectwa

- Współczesne społeczeństwo bardzo potrzebuje waszej pracy, waszego oddania, waszych dzieł, ale nade wszystko potrzebuje waszego świadectwa, waszego życia oddanego Bogu mówił biskup kaliski Damian Bryl do osób konsekrowanych w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, gdzie przewodniczył Mszy św. w Światowym Dniu Życia Konsekrowanego.

W homilii bp Damian Bryl dziękował wspólnotom zakonnym za posługę w diecezji kaliskiej. - Dziękujemy za te ważne dzieła wychowawcze, które prowadzicie: szkoły, przedszkola, świetlice. Dziękujemy, że opiekujecie się chorymi i starszymi w zakładach opieki i w różnych innych miejscach, że odwiedzacie chorych i towarzyszycie osobom niepełnosprawnym. Dziękujemy za wasze zaangażowanie w katechezę w szkole i przy parafiach. Dziękujemy, że wspieracie duszpasterzy w wielu parafiach. Dziękujemy, że prowadzicie własne ośrodki, ale nade wszystko dziękujemy za to, że jesteście, za to, że chcieliście oddać swoje życie Panu Bogu. Dla nas to jest bardzo ważny znak – powiedział celebrans.

Prosił osoby konsekrowane, aby żyły Ewangelią. - „Zachęcam was, abyście nigdy nie wątpili w moc Ewangelii ani w jej zdolność nawracania serc ku Chrystusowi zmartwychwstałemu i prowadzenia ludzi drogą zbawienia, którego oczekują w najtajniejszej głębi swego jestestwa” - mówił za papieżem Franciszkiem.

Zachęcał osoby konsekrowane do autentycznego życia. - Dzisiaj bardzo potrzebujemy waszego autentycznego życia, życia Ewangelią. Wszystko inne jest ważne, ale wtórne. Najważniejsze jest, żeby żyć Ewangelią prawdziwie, mocno, radykalnie. Chcemy dzisiaj modlić się dziękując, że obraliście tę drogę, żebyście nie bali się żyć mocno Ewangelią. To, co może dzisiaj innych do Pana Boga przyprowadzić to jest nasza prawdziwość, autentyczność – przekonywał kaznodzieja.

Podkreślał, że bardzo ważne w życiu osób konsekrowanych jest to, aby nie zniechęcali się. Wskazał, że przed zniechęceniem, które zasmuca, gasi duszę i wolę przestrzegał papież Benedykt XVI. - „Nie dołączajcie do proroków klęski, głosząc koniec, czy brak sensu życia konsekrowanego w Kościele naszych czasów” - cytował bp Bryl.

Apelował do osób konsekrowanych, aby pozwolili prowadzić się Duchowi Świętemu. - „Osoby konsekrowane są ludem wyzwolonym przez profesję rad ewangelicznych, gotowym patrzeć w wierze poza teraźniejszość, zaproszonym do tego, by poszerzać spojrzenie, by rozpoznać większe dobro, przynoszące korzyść wszystkim” - mówił za papieżem Franciszkiem.

Po kazaniu osoby konsekrowane odnowiły śluby zakonne.

Z biskupem kaliskim Damianem Brylem Mszę św. koncelebrowali: biskup pomocniczy Łukasz Buzun (paulin), delegat biskupa kaliskiego ds. życia konsekrowanego ks. kan. Michał Kieling, proboszcz parafii katedralnej ks. prał. Adam Modliński i kapłani zakonni.

W diecezji kaliskiej posługuje ok. 320 sióstr, w tym ponad 50 sióstr w 3 klasztorach kontemplacyjnych, a są to: Siostry Karmelitanki Bose na Niedźwiadach w Kaliszu,   Siostry Klaryski Kapucynki w Ostrowie Wielkopolskim i Mniszki Kamedułki w Złoczewie. W zgromadzeniach męskich pracuje ponad 80 kapłanów zakonnych i kilku braci. Zakony zajmują się głównie pracą duszpasterską. Niektóre zgromadzenia prowadzą szkoły, przedszkola, zakłady opiekuńczo-wychowawcze lub domy rekolekcyjne. Siostry posługują także w Caritas Diecezji Kaliskiej. W diecezji jest 6 dziewic konsekrowanych i 1 wdowa konsekrowana.

                                                                                                                             tekst i zdjęcia :Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Galeria