Aktualności

30.03.2024 Liturgia Wigilii Paschalnej

 Bóg nigdy nie jest przeciwko człowiekowi, a Jego przykazania są po to, aby człowiek mógł żyć dobrze i szczęśliwie - mówił biskup kaliski Damian Bryl w katedrze kaliskiej podczas Liturgii Wigilii Paschalnej.

W homilii celebrans odwołując się do czytań z liturgii Wigilii Paschalnej podkreślał, że Bogu zależy na człowieku i pragnie dla niego szczęścia. – Bóg nigdy nie odwrócił się od człowieka. To człowiek odwrócił się i odwraca od Pana Boga. Bóg nigdy nie odwraca się od człowieka, bo Bogu ciągle na człowieku zależy – powiedział bp Bryl.

Wskazał, że Pan Bóg dał człowiekowi przykazania, aby mógł żyć dobrze i szczęśliwie. – Jak ja patrzę na Boże przykazania? Czy widzę w przykazaniach drogę do szczęścia, czy raczej patrzę na nie jako na przykry balast? Dzisiaj chcemy modlić się o to, żebyśmy przyjęli tę dobrą nowinę, że Bóg nie jest przeciwko mnie, że Bóg nie jest przeciwko mojemu szczęściu, że przykazania, które daje Bóg są po to, żeby moje szczęście wypełniało się w całej pełni – stwierdził kaznodzieja.

Zaznaczył, że Jezus stał się człowiekiem, a potem przyjął mękę i śmierć, aby wybawić człowieka od największej niewoli, jaką jest grzech. – Grzech nigdy nie daje szczęścia, daje iluzję szczęścia, ale nigdy do szczęścia nie prowadzi. Gdy człowiek żyje w grzechu to wegetuje, jego życie nie jest pełne – zaakcentował hierarcha.

Wskazywał, że krzyż to mocny dowód na to, że nie ma sytuacji na tym świecie, gdzie bylibyśmy sami. – Jezus daje nam mocny znak, że ma moc przeprowadzić nas przez każdą sytuację. Boży Syn pokazuje nam jednoznacznie, że na tym świecie nie śmierć, nie grzech, nie nieprawość królują, ale ostatnie słowo należy do Niego, bo On kocha człowieka – mówił biskup kaliski.

Zachęcał, aby przyjąć dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Jezusa i przekazywać ją innym. – Weźcie mocno do serca prawdę o tym, że Jezus zmartwychwstał. To jest nasza największa nadzieja, że śmierć nie króluje na tym świecie, że zło nie ma panowania, że ostateczne zwycięstwo należy do Bożego Syna. I ta prawda dzisiaj wybrzmiewa w Kościele – akcentował pasterz Kościoła kaliskiego.

Prosił wiernych, aby nie byli tylko obserwatorami, ale uczestnikami tych wielkich misteriów. - Bóg chce, żebyśmy pięknie i dobrze żyli. Pan przychodzi ze swoim darem. To dzisiejsze słowo wyjaśnia nam rzeczywistość, w której żyjemy, ale od nas zależy, jak to słowo usłyszymy, czy pozwolimy, żeby ta dobra nowina kształtowała nasze życie – powiedział bp Bryl.

Biskupowi, kapłanom i wiernym życzenia złożył ks. prał. Adam Modliński. – Życzę, abyśmy w te Święta Wielkanocne jeszcze bardziej zbliżyli się do Chrystusa, abyśmy bardziej ukochali i mocniej Mu zaufali. Niech w te radosne Święta Paschalne w każdym z nas dokona się duchowe zmartwychwstanie do nowego, piękniejszego życia przepełnionego miłością, dobrocią i nadzieją - życzył proboszcz katedry.

Liturgię zakończyła procesja rezurekcyjna z zapalonymi świecami ulicami Kalisza.

Uroczystość uświetniły chóry: katedralny i młodzieżowy. W liturgii uczestniczyła także Straż Rzymska istniejąca od wielu lat przy katedrze.

tekst:Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

zdjęcia:Paulina Rudowicz

Galeria