Aktualności

29.03.2024 Liturgia Męki Pańskiej

- Stańmy dziś pod krzyżem i prośmy Pana, abyśmy nie udaremniali Bożego zamiaru poprzez własny egoizm, chciwość, zaborczość, dążenie do przyjemności, przywiązanie do rzeczy, podkreślanie tylko swoich zasług, czy niechęć do przemiany i dystans do świętości – mówił bp Łukasz Buzun podczas Liturgii Męki Pańskiej w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.

W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej podkreślił, że męka Pana Jezusa i krzyż jest świadectwem miłości Boga do człowieka, który dla zbawienia człowieka nie oszczędził nawet własnego Syna. – Krzyż jednocześnie ukazuje całą ludzką ułomność, przewrotności, zakłamanie. Męka Chrystusa uświadamia nam, jakie są konsekwencje źle wykorzystanej wolności uwikłanej w nieprawość – powiedział kaznodzieja.

Akcentował, że kultura, w której żyjemy często prowadzi do zacierania prawdy i wmawia człowiekowi, że nie musi się poprawiać, bo jest wielki i doskonały. - To zacieranie prawdy widzimy szczególnie w dyskusji dotyczącej kwestii życia od poczęcia do naturalnej śmierci, w przypadku zagadnień aborcji i eutanazji – stwierdził duchowny.

Zaznaczył, że człowiek coraz bardziej myli udogodnienia wynikające z postępu technicznego ze znoszeniem granic moralnych. – Granice i kierunki nakreślane przez Ewangelię nas chronią i tworzą poczucie bezpieczeństwa oraz zapewniają szczęście, które jest związane z ładem moralnym i wynikającym z niego pokojem serca ­– wskazywał biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Zachęcał wiernych, aby adorując krzyż prosili o autentyczną wiarę i zaufanie, poprzez które Jezus będzie dla nas siłą i oparciem w chwilach prób i doświadczeń. – Prośmy dzisiaj Pana, abyśmy szli przez życie nie stawiając siebie w centrum, ale umniejszając własne ja, przede wszystkim wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa w sytuacjach, które dla nas są krzyżujące – mówił bp Buzun.

Po odśpiewaniu Męki Pańskiej i Modlitwie Powszechnej nastąpiło odsłonięcie krzyża, adoracja przez duchowieństwo, służbę liturgiczną i wszystkich wiernych. Po komunii św., w asyście Straży Rzymskiej, przeniesiono Najświętszy Sakrament do grobu, gdzie trwa adoracja.

W liturgii Wielkiego Piątku uczestniczył biskup kaliski Damian Bryl.

zdjęcia i tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Galeria