Aktualności

29.03.2024 Liturgia Męki Pańskiej

- Stańmy dziś pod krzyżem i prośmy Pana, abyśmy nie udaremniali Bożego zamiaru poprzez własny egoizm, chciwość, zaborczość, dążenie do przyjemności, przywiązanie do rzeczy, podkreślanie tylko swoich zasług, czy niechęć do przemiany i dystans do świętości – mówił bp Łukasz Buzun podczas Liturgii Męki Pańskiej w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.

W homilii biskup pomocniczy diecezji kaliskiej podkreślił, że męka Pana Jezusa i krzyż jest świadectwem miłości Boga do człowieka, który dla zbawienia człowieka nie oszczędził nawet własnego Syna. – Krzyż jednocześnie ukazuje całą ludzką ułomność, przewrotności, zakłamanie. Męka Chrystusa uświadamia nam, jakie są konsekwencje źle wykorzystanej wolności uwikłanej w nieprawość – powiedział kaznodzieja.

28.03.2024 Msza Wieczerzy Pańskiej

 Dzisiaj w czasie Ostatniej Wieczerzy towarzyszymy Jezusowi, który ustanawia Eucharystię, Jezusowi, który obmywa uczniom nogi pokazując na czym ma polegać najważniejsze przykazanie miłości - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy Wieczerzy Pańskiej w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.

W homilii ks. dr Jarosław Powąska wskazywał, że treść Ostatniej Wieczerzy mówi o uczcie i ofierze. - Eucharystia jest ofiarą. W Eucharystii, ale już nie mocą baranka, który jest zabijany, ale mocą miłości Chrystusa zostajemy oddzieleni od świata. Ta miłość czyni nas świętymi. Świętość rodzi się z tego, gdy wierzymy w tę miłość porywającą, zawstydzającą i zadziwiającą Pana Jezusa. Jego miłość jest wyjątkowa, szlachetna i piękna – podkreślił kaznodzieja.