Galeria

11.09.2016 IV Rocznica Ingresu Biskupa Edwarda do Katedry Kaliskiej