Aktualności

02.02.2015 Dzień Życia Konsekrowanego w naszej Parafii

W Diecezji kaliskiej posługuje ponad 400 sióstr zakonnych w 26 zgromadzeniach żeńskich, w tym ok. 60 zakonnic w 4 klasztorach kontemplacyjnych, a są to: Siostry Karmelitanki na Niedźwiadach w Kaliszu, Siostry Klaryski w Kaliszu, Siostry Klaryski Kapucynki w Ostrowie Wielkopolskim i Mniszki Kamedułki w Złoczewie. W 10 zgromadzeniach męskich pracuje prawie 90 kapłanów zakonnych.  
Zakony zajmują się głównie pracą duszpasterską. Niektóre zgromadzenia prowadzą szkoły, przedszkola, zakłady opiekuńczo-wychowawcze lub domy rekolekcyjne.

Na terenie naszej Parafii pracują siostry ze Zgromadzenia Sióstr od Niepokalanej Maryi. Wyrażamy wdzięczność za posługę Sióstr.

Tekst za: Radio Rodzina Kalisz